ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชา  F.M.100.25 Mhz.,A.M.1395 Khz.,A.M.1179 Khz.  สถานีวิทยุ  914  ยินดีต้อนรับ

พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 พลตรี ทำนุ  โพธิ์งาม
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

 

 

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
      สถานีวิทยุ นทพ.
   วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
   วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
   วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
   วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
   วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.
  แจกปฎิทินน่ารัก


สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ
 

 

 

 

 

 

 

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

    

 วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

 

 

 ๒๔ มี.ค.๖๐
กำลังพลร่วมกิจกรรมและถ่ายทอดเสียง โครงการ พัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ  อ.แม่สาย จ.เชียงราย
      รายละเอียด...
>>>>

๒๓ มี.ค.๖๐
กำลังพล วส.๙๑๔ฯ      ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณที่ตั้งหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย
(16 มี.ค.60)

  รายละเอียด....>>>

  ๒๓ มี.ค.๖๐
จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมและถ่ายทอดเสียง อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มี.ค.๖๐ ณ ร.ร.บ้านป่าบงหลวง ต.จันจว้า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

     รายละเอียด>>>>>

 ๒๒ มี.ค.๖๐ 
พ.อ.พิชิต ทรงลักษณ์ รอง ผบ.นพค.๓๕ฯ รรก.หน.วส.๙๑๔ ฯ และกำลังพล ให้การต้อนรับ
พล.ทชัยยันต์ จิตต์ทา รอง หน.ฝกร.ศบท. และคณะ
ตรวจเยี่ยม วส.๙๑๔ ฯ


       รายละเอียด...>>>>

๙ มี.ค.๖๐ 
วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับ ฉก.ทพ.ที่ ๓๑ ทำแนวกันไฟรอบบริเวณพื้นที่ตั้งหน่วย พื่อป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง
 

     ดูต่อ......>>>
   

๘ มี.ค.๖๐
วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. ทำการฝึกทบทวนวินัยทหารบุคคลท่ามือเปล่าแก่กำลังพล ประจำเดือน มี.ค.๖๐ ณ บก.วส.๙๑๔ฯ


     
 ดูต่อ......>>>>>

 

                                                                                                               

                                                                 

 

 

 

 

                          

               ติดต่อเรา            

                   สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๑๘  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๘
 
                     r_bs914@hotmail.com  , ampaer09@hotmail.com