ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชา  F.M.100.25 Mhz.,A.M.1395 Khz.,A.M.1179 Khz.  สถานีวิทยุ  914  ยินดีต้อนรับ

 

 

พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

 

 พลตรี ทำนุ  โพธิ์งาม
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 

 

 


น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

 

 

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
      สถานีวิทยุ นทพ.
   วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
   วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
   วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
   วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
   วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.
  

 

 แจกปฎิทินน่ารัก

 

 


สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

    

 วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

 

 ๒๙ เม.ย.๕๙
วส.๙๑๔ สนภ. นทพ.    นำกำลังพลฝึกซ้อมยิงปืนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ สนามฝึกยิงปืน กองร้อย ตชด.ที่ ๓๒๗ ค่ายกิ่วทัพยั้ง อ.แม่จัน จว.ช.ร.

      รายละเอียด......

  ๒๙ เม.ย.๕๙
 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. จัด
 เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมและถ่ายทอดเสียง อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน เม.ย   ๕๙ ณ
อ่างเก็บน้ำแม่เปิน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จว.ช.ร. โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ นอภ.แม่จัน เป็นประธาน
           รายละเอียด....

 ๒๕ เม.ย.๕๙
หน.วส.๙๑๔ ฯ สั่งการให้กำลังพล จัดรถบรรทุกน้ำอุปโภค แจกจ่ายให้แก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร ตามนโยบายของรัฐบาล
  รายละเอียด.....
 ๒๑ เม.ย.๕๙
หน.วส.๙๑๔ ฯ พร้อมนายทหารฯ ร่วมงาน ม่วนอ๊ก ม่วนใจ ปี๋ใหม่เมืองสื่อเจียงฮาย รดน้ำดำหัวสื่อมวลชนอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๕๙ จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อ.เมือง
   รายละเอียด......

 ๒๑ เม.ย.๕๙
น.ท. เสกสรร อยู่นัด ร.น. รอง หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพล สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวขอพร น.อ.หญิง อัจฉรา   พิมพ์ทนต์ หน.วส.๙๑๔

 รายละเอียด.....
 


๒๐ เม.ย.๕๙

น.ท. เสกสรร อยู่นัด ร.น. รอง หน.วส.๙๑๔ฯ เป็นผู้แทน หน. วส.๙๑๔ฯ นำนายทหาร ฯ ร่วมพิธีขอพร และรดน้ำดำหัว พล.ต.พิศาล นาคผจญ ผบ.มทบ.๓๗ และ ภริยา ณ มทบ.๓๗  ค่ายเม็งราย มหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

     รายละเอียด.......

 

 ๑๙ เม.ย.๕๙
หน.วส.๙๑๔ ฯ ร่วมให้การต้อนรับ และจัดเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียง    พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ  ผบ.ทสส.และคณะ เดินทางมาส่งมอบโครงการปรับปรุงพัฒนาวัดอูปแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว     อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
   รายละเอียด.......

๑๘ เม.ย.๕๙
น.ท. เสกสรร  อยู่นัด ร.น.     
รอง หน.วส.๙๑๔ ฯ เป็นผู้แทน   หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพลร่วม
พิธีขอพร และรดน้ำดำหัว นายบุญส่ง เชะมณีสถิตย์ ผวจเชียงราย และ ภริยา ณ จวนผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย
         รายละเอียด.......

 ๑๗ เม.ย.๕๙
พ.ท. สุรสิทธิ์ มณีวัณณ์ หน.ผทน.ฯ เป็นผู้แทน หน.วส.๙๑๔ฯ  นำกำลังพลร่วมพิธีขอพร และรดน้ำดำหัว นายอำเภอแม่จัน ณ ที่ว่าการ อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

 รายละเอียด.....

 ๑๑ เม.ย.๕๙
พ.ต.หญิง สิริรัตน์ ผ้าเจริญ  พร้อมผู้สื่อข่าว  ทำข่าวพิธีปล่อยพันธ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดย  นพค.๓๕  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยดินดำ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

    รายละเอียด.......

๑๑ เม.ย.๕๙
รอง หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลร่วมพิธี
เปิดศูนย์การปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 59 ณ ด่านตรวจแม่จัน (กิ่วทัพยั้ง) อ.แม่จัน จ.เชียงราย
       รายละเอียด.....

 ๗ เม.ย.๕๙
น.ท. เสกสรร  อยู่นัด  ร.น.
รอง หน.วส.๙๑๔ ฯ เป็นผู้แทน  หน.วส.๙๑๔
ร่วมพิธี และจัด เจ้าหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีบวงสรวงพญามังรายมหาราช ณ วัดดอยจอมทอง อ.เมือง จ.เชียงราย

   รายละเอียด.......

 ๖ เม.ย.๕๙
รอง หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลร่วมพิธี
วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมที่่ว่าการอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย

     รายละเอียด.....

 ๕ เม.ย.๕๙
 หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. พร้อมนายทหารฯ  ร่วมงานสภาพกาแฟพบปะหารือข้อราชการ ประจำเดือน  เม.ย.๕๙ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์รสอร์ท เชียงราย โดยสำนักงาน
ยาสูบ จ.เชียงราย เป็นเจ้าภาพ
        รายละเอียด.........

 ๒ เม.ย.๕๙
หน.วส.914ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ วายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ    อ.เชียงของ จ.เชียงราย
     รายละเอียด......

 ๒ เม.ย.๕๙
 หน.วส.๙๑๔ ฯ จัดผู้สื่อข่าวร่วมพิธีและทำข่าว
พิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน โครงการบรรพชา และอุปสมบททายาทพุทธศาสนา ปี 59 ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          รายละเอียด......

 ๑ เม.ย.๕๙
 กำลังพล วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เม.ย.   ณ
 โรงพยาบาลแม่จัน
 อ.แม่จัน จ.เชียงราย

       รายละเอียดง...
 

๒๙ มี.ค.๕๙
น.ท.เสกสรร  อยู่นัด ร.น. รอง หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ๑๑๙ รูปในพิธีสมโภชสืบชาตาเมืองแม่จันครบรอบ ๑๑๘ ปี  ณลานหน้าที่ว่าการ
อำเภอแม่จัน

          รายละเอียด......

                                                                                                                

                                                                 

 

 

 

 

 

                 

                           ติดต่อเรา            

                   สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๑๘  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๘
 
                     r_bs914@hotmail.com  , ampaer09@hotmail.com