ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชา  F.M.100.25 Mhz.,A.M.1395 Khz.,A.M.1179 Khz.  สถานีวิทยุ  914  ยินดีต้อนรับ

 

พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

 พลตรี ทำนุ  โพธิ์งาม
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 

 


น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

 

 

 

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
      สถานีวิทยุ นทพ.
   วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
   วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
   วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
   วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
   วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.
  

 แจกปฎิทินน่ารัก

 

 


สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ
 

 

 

 

 

 

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

    

 วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

 

 ๒๑ ก.ย.๕๙
หน.วส.๙๑๔ฯ ร่วมพิธีและจัดกำลังพลถ่ายทอดเสียง พิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ บริเวณ หนองมโนราห์ ต.จันจว้าใต้อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 รายละเอียด.....

 
๒๑
ก.ย.๕๙
หน.วส.๙๑๔ฯ นำ กำลังพล จัดกิจกรรม โครงการอ่านสารสันติภาพและ สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน นาที เนื่องวันสันติภาพสากล ๕๙ ณ บก.วส.๙๑๔ฯ
   รายละเอียด...
 
๒๐ ก.ย.๕๙
รอง หน.วส.๙๑๔ นำกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า  ( พ.ต.ท. ) ณ อนุสรณ์สถานฯ บ.ห้วยกว๊านเหนือ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  รายละเอียด.....

 ๑๕ ก.ย.๕๙
 จัดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวพร้อมสนับสนุนพิธีกร ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ วันประมงแห่งชาติ  ณ  หนองเขียว  ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
    รายละเอียด.... 

 ๑๔ ก.ย.๕๙
หน.วส.๙๑๔สนภ.๓ นทพ. พร้อมกำลังพล จัดงานเลี้ยงมุทิตาจิต อำลาชีวิตราชการแก่กำลังพลที่จะเกษียณอายุราชการ นาย ณ ห้องประชุม
วส.๙๑๔
    รายละเอียด....

 ๕ ก.ย.๕๙
หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพลร่วมพิธี พร้อมสนับสนุนพิธีกร และการถ่ายทอดเสียง วันระลึกถึง วีรกรรมผู้เสียสละ ณ ลานผู้กล้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ณ ค่ายเม็งรายมหาราช
    รายละเอียด.......

 ๑๕ ส.ค.๕๙
หน.วส.๙๑๔ สนภ.3 นทพ. ทำพิธีประดับเครื่องหมายแก่กำลังพล
ที่ได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ๑ นาย ณ ห้อง
ประชุม วส.๙๑๔

 รายละเอียด....

๑๒ ส.ค.๕๙
พ.ท.สุรสิทธิ์ มณีวัณณ์  นำกำลังพลร่วม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

   รายละเอียด.....

                                                                                                               

                                                                 

 

 

 

 

 

 

                           ติดต่อเรา            

                   สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๑๘  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๘
 
                     r_bs914@hotmail.com  , ampaer09@hotmail.com