ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชา  F.M.100.25 Mhz.,A.M.1395 Khz.,A.M.1179 Khz.  สถานีวิทยุ  914  ยินดีต้อนรับ

 

พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

 พลตรี ทำนุ  โพธิ์งาม
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 

 


น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

 

 

 

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
      สถานีวิทยุ นทพ.
   วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
   วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
   วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
   วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
   วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.
  

 แจกปฎิทินน่ารัก

 

 


สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ
 

 

 

 

 

 

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

    

 วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

 

 

 ๓๐ มิ.ย.๕๙
หน.วส.๙๑๔ สนภ. นทพ. พร้อมผู้สื่อข่าว
ร่วมแสดงความยินดี
ครบรอบการดำเนินงาน
๓๗ ปี บริษัทท่าอากาศ
ยานไทยจำกัด (มหาชน)
(ทอท) ณ ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

      รายละเอียด.....

 ๓๐ มิ.ย.๕๙
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.  ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น นาย ณ ห้องประชุม วส.๙๑๔

    รายละเอียด.......

 ๒๘ มิ.ย.๕๙
หน.วส.๙๑๔ฯ พร้อมผู้สื่อข่าวร่วมให้การต้อนรับ และร่วมทำข่าว  พล.อ.   สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์   เสธ.ทหาร เดินทางมา ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกลำน้ำสาขาแม่ปิง  อ.แม่ทาและ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
      รายละเอียด......

  ๒๔ มิ.ย.๕๙           วส.๙๑๔ฯ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์"ณ ที่ว่าการ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

  รายละเอียด.....


๒๔ มิ.ย.๕๙
หน.วส.๙๑๔ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการ
อบรมโครงการเยาวชน
อาสาประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด ๒๔-๒๖ มิ.ย.๕๙  ณ  ห้องประชุม วส.๙๑๔

  รายละเอียด......

    ๒๔ มิ.ย.๕๙
หน.วส.๙๑๔ ฯ พร้อม
กำลังพลร่วมเป็นเจ้าภาพสวด
อภิธรรมงานศพ  มารดา จ.ส.อ.อดุลย์    ใจชุ่ม กำลังพลของหน่วย  ณ วัดบ้านปิน ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ
จ.พะเยา
  รายละเอียด.....

 ๒๑ มิ.ย.๕๙
จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์แม่น้ำจัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเป็นการรักษาความสะอาดบริเวณรอบลำแม่น้ำจัน
 ณ  บริเวณ ที่ว่าการ
 อ.แม่จัน จ.เชียงราย
   รายละเอียด....

 ๒๐ มิ.ย.๕๙
หน.วส.๙๑๔ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าว ร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรม
เดินวิ่ง Olympic- Day ๒๐๑๖ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔    อ.เชียงของ จ.เชียงราย ณ รร.โพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย
   รายละเอียด......

                                                                                                                

 

                                                                 

 

 

 

 

                           ติดต่อเรา            

                   สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๑๘  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๘
 
                     r_bs914@hotmail.com  , ampaer09@hotmail.com