ฟังได้ทั่วทิศ เป็นมิตรกับประชา  สถานีวิทยุ 914 ฯ  ยินดีต้อนรับ

  ประวัติ

ที่ตั้ง

ภารกิจ

การจัดหน่วย

การกระจายเสียง

ทำเนียบหัวหน้าสถานี


ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

 HDMISwitcher.org

   ผู้เข้าชมตั้งแต่  พ.ย.๕๓


  
 


 

ร่วมฉลอง ๗๕๐ ปี

เมืองเชียงราย

 

  พลเอก สมหมาย   เกาฏีระ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 


พลตรี ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์
ผอ.สนภ.๓ นทพ.
พันเอก ณุติชาต  รัตนกาฬ
หน. วส.๙๑๔  สนภ.๓  นทพ.

สถานีวิทยุ
914  บน
facebook

 


 

วิทยุออนไลน์ ระบบ  AM.1395  KHz.
 

    
      รับฟังวิทยุออนไลน์ ระบบ FM.100.25 MHz.
 

                

กิจกรรมการปฏิบัติงาน 

       

  ๖ เม.ย.๕๗ 
   พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
 หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพล
ร่วมพิธี
วันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์  ณ  หอประชุม
๑๑๐ ปี  สมเด็จย่า  ที่ว่าการอำเภอแม่จัน  จ.เชียงราย
      อ่านต่อ....

    ๔ เม.ย.๕๗ 
   พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
 หน.วส.๙๑๔ฯ  พร้อม กำลังพล ให้การต้อนรับ 
นายวีระยุทธ   ปั้นน่วม รอง ผอ. สำนักงบประมาณ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม
         อ่านต่อ....

  ๓ เม.ย.๕๗ 
  พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
 หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพล
ถ่ายทอดเสียง การปาฐกถา
ราชบัณฑิตสัญจร"พระมหา
กษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย   ณ   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     อ่านต่อ.....
๓ เม.ย.๕๗ 
  พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
 หน.วส.๙๑๔ฯ จัดกำลังพล
ถ่ายทอดเสียงพิธีสืบชะตาแม่นำจัน ปี ๕๗ ณ ลานพิธีบ้านอาหลู่   ต.ป่าตึง    อ.แม่จัน   จ.เชียงราย
          อ่านต่อ.....
๒ เม.ย.๕๗ 
น.อ.หญิงสุทธิรา วงศ์วัฒนา ร.น.  เป็นผู้แทน หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ หอประชุมที่ว่าการ   อ.แม่จัน   อ่านต่อ....
       ๒ เม.ย.๕๗ 
  พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
 หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพล
ถ่ายทอดเสียงโครงการ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
๕ รอบ สมเด็จพระเทพ ฯ
ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.ชร.
          อ่านต่อ.....

    ๑ เม.ย.๕๗ 
  พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
 หน.วส.๙๑๔ฯ ทำพิธีประดับ
เครื่องหมายยศแก่กำลังพล
 ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
 ๑  นาย  ณ  ห้องประชุม
 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
            อ่านต่อ....

      ๓๑  มี.ค.๕๗ 
 พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพล
ถ่ายทอดเสียงพิธีอุปสมบท
หมู่
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ  วัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย
        อ่านต่อ....

 ๒๔-๒๕ มี.ค.๕๗ 
  พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
 หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพล
 ถ่ายทอดเสียง
การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด โดยศูนย์ ปภ.เขต ๑๕ เชียงราย
                  อ่านต่อ

     ๒๑  มี.ค.๕๗ 
กำลัพล วส.๙๑๔  ฯ  ร่วมกัน
พัฒนาหน่วย เพื่อป้องกัน
การเกิดอัคคีภัยในหน้าแล้ง
บริเวณ รอบอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของสถานีฯ
     
             อ่านต่อ...
     ๑๕  มี.ค.๕๗ 
 พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
 หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพล
ถ่ายทอดเสียงและร่วมงานบุญสรงน้ำพระธาตุดอยตุง
ณ  วัดพระธาตุดอยตุง
อ.แม่สาย  จว.เชียงราย
        อ่านต่อ...

    ๑๔ มี.ค.๕๗ 
 พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
 หน.วส.๙๑๔ฯร่วมงานจาริก
แสวงบุญขึ้นพระธาตุดอยตุง
พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เป็นพิธีกรและถ่ายทอดเสียง  ณ วัด
ศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้
อ.แม่สาย จว.เชียงราย
           อ่านต่อ

    ๒๖ ก.พ.๕๗ 
 พ.อ.ณุติชาต   รัตนกาฬ 
 หน.วส.๙๑๔ ฯ ทำพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร     ้าราชการและลูกจ้าง ณ  ห้องประชุม  วส.๙๑๔ ฯ
                  อ่านต่อ...

ข่าวสารกิจกรรม สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

        รวมเวปไซต์ที่น่าสนใจ ......
                                                   

           สำนักนายกรัฐมนตรี
           กระทรวงกลาโหม
           กองบัญชาการกองทัพไทย
           กองทัพบก
           กองทัพเรือ
           กองทัพอากาศ
           สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 
         หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
        สำนักงานพัฒนาภาค ๑
         สำนักงานพัฒนาภาค ๒
         สำนักงานพัฒนาภาค ๓
         สำนักงานพัฒนาภาค ๔
         สำนักงานพัฒนาภาค ๕
         สำนักงานสนับสนุน
         สำนักงานทหารพัฒนา
     
              นขต.สนภ.๓
      หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑
      หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที ๓๒
      หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๓
      หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๔
      หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๕
     หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๖
      หน่วยส่งเสริมมการเกษตร
      หน่วยช่างพัฒนา
 

 สถานีวิทยุ
ในเครือข่าย นทพ.

       สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙          สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒
  
  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙
 
   สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑
   
 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔
  

        ทีวีสีช่อง 

      ทีวีสีช่อง        ทีวีสีช่อง         ทีวีสี           

  สวท.เชียงราย   จังหวัดเชียงราย  นรข.เชียงราย   กรมทหารพรานที่ ๓๑

ค่ายเม็งรายมหาราช

  เชียงรายโฟกัส

 เชียงรายทูเดย์  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔  สนภ.๓ นทพ.
อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ๕๗๑๑๐ โทร.๐๕๓๗๗๒๓๒๗ ,โทร.ทหาร ๓๐๓๑๙๑๐ , ๓๐๓๑๙๑๘
ผู้ดูและระบบ น.ท.หญิง อัจฉรา  พิมพ์ทนต์  จ.ส.อ.หญิงนัทธิญา  (ศรีวิชัย)  สุขสวัสดิ์ ,
nuttiya.s@schq.mi.th afdc_914rbs@schq.mi.th , ampaer09@hotmail.com