ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชา  F.M.100.25 Mhz.,A.M.1395 Khz.,A.M.1179 Khz.  สถานีวิทยุ  914  ยินดีต้อนรับ

พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

 พลตรี ทำนุ  โพธิ์งาม
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 
พ.อ.หญิง ณัฐสณฑ์  เทพสุวรรณ์

หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

 

 

 

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
      สถานีวิทยุ นทพ.
   วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
   วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
   วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
   วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
   วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.
  

 แจกปฎิทินน่ารัก

 

 


สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ
 

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

    

 วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

 

 
   

๑๐ พ.ค.๑๐
พ.อ.หญิง ณัฐสนฑ์    เทพสุวรรณ์ หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ นาย  ณ ห้อง
ประชุม วส.๙๑๔ ฯ
   รายละเอียด...
>>>

 ๑๐ พ.ค.๖๐
พ.อ.หญิง ณัฐสนฑ์         เทพสุวรรณ์ หน.วส.๙๑๔   สนภ.๓ นทพ.  จัดผู้แทน/กำลังพล ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐  ณ ศาลาพระบริเวณวงเวียน หน้า สภ.แม่จันอ.แม่จัน จ.เชียงราย

      รายละเอียด...>>>

๑๐ พ.ค.๑๐
พ.อ.หญิง ณัฐสนฑ์    เทพสุวรรณ์ หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ. จัดผู้แทน/กำลังพลร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชารำลึก ณ วัดจอมจันทร์         ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

       รายละเอียด...>>>

 ๑๐ พ.ค.๖๐
 พ.อ.หญิง
ณัฐสณฑ์        เทพสุวรรณ์ หน.วส.๙๑๔   สนภ. นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัด        ศรีโคมคำ  ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 
         รายละเอียด...
>>>

พ.ค.๖๐
.อ.หญิง ณัฐสณฑ์
เทพสุวรรณ หน.วส.๙๑๔ฯนำกำลังพลพัฒนาพื้นที่ตั้ง บก. บำรุงดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

    รายละเอียด...
>>>
 

  ๒๔ เม.ย.๖๐
รอง หน.วส.914 ฯ นำกำลังพล ทำพิธีสรงน้ำพระ และ รดน้ำ ดำหัว พ.อ.หญิง ณัฐสณฑ์ เทพสุวรรณ์ หน.วส.914 ฯ ขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ บก.วส.914 ฯ
        รายละเอียด...>>>
  

 ๒๔ เม.ย.๖๐
 พ.อ.หญิง ณัฐสณฑ์
 เทพสุวรรณ์ ทำพิธีรับหน้าที่ หน.วส.๙๑๔       สนภ.๓ ณ กองบังคับการ
 วส.๙๑๔ ฯ
     ราย

      รายละเอียด....>>>

 

                                                                 

 

 

 

 

                                          ติดต่อเรา            

                   สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๑๘  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๘
 
                     r_bs914@hotmail.com  , ampaer09@hotmail.com