ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชา  F.M.100.25 Mhz.,A.M.1395 Khz.,A.M.1179 Khz.  สถานีวิทยุ  914  ยินดีต้อนรับ

 

พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

 พลตรี ทำนุ  โพธิ์งาม
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 

 


น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

 

 

 

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
      สถานีวิทยุ นทพ.
   วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
   วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
   วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
   วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
   วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.
  

 แจกปฎิทินน่ารัก

 

 


สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ
 

 

 

 

 

 

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

    

 วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

 

  30 พ.ย.59
 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. ร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ฯ ณ กองบังคับการ  นพค. 35  ต.ทุ่งก่อ
อ.เวียงเชียงรุ้ง  จ.เชียงราย

   รายละเอียด......

 30 พ.ย.59
วส
.914 สนภ.3 นทพ.   จัดโครงการประสานใจในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย โดยมี รอง หน.วส.914ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
 
     รายละเอียด.....

  28 พ.ย 59
 หน.วส.914 สนภ.3 นทำ.    จัดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste บ้านโป่งศรีนคร อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
      
          รายละเอียด....


28 พ.ย.59
หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การ ต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวงเชียงราย ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ในพื้นที่ จ.เชียงราย
      รายละเอียด....
 

 26 พ.ย.59
วส.914 สนภ.3 นทพ.จัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง "เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า" เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  ณ  สนาม    เปตองศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมืองเชียงราย
 
    รายละเอียด.....

24 พ.ย.59
หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ทำบุญปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนา ภายใต้ชื่อกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" (ทำดีด้วยใจ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
  รายละเอียด......

23 พ.ย.59
รอง หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำความสะอาดบริเวณ วัดปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

      รายละเอียด.......

23 พ.ย.59
 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมสันทนาการ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ มูลนิธิบ้านเด็กโสสะ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
   รายละเอียด.......

22 พ.ย.59
หน.วส.914 สนภ.3 นำ
กำลังพลทำกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดหามิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิลอดุลยเดช ณ ห้องโถงกลาง บก.วส.914
             รายละเอียด

 


18 พ.ย.59

หน.วส.914 สนภ.3 นำกำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี  นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์     ผวจ.ช.ร.  เป็นประธาน

      รายละเอียด......

                                                                                                               

                                                                 

 

 

 

                           ติดต่อเรา            

                   สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๑๘  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๘
 
                     r_bs914@hotmail.com  , ampaer09@hotmail.com