พลเอก สมหมาย   เกาฏีระ

ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 พลตรี ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์
ผอ.สนภ.๓ นทพ.
 พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

   Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
   สถานีวิทยุ นขต.นทพ.
 วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
 วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
 วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.
 วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
 วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
 วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

 

 

 

 

 


สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ

 


 

                                                 ผู้ประกาศภาษาชนเผ่า...


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

     

                วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

 

 ๓๐ ส.ค.๕๗
            พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ จัดกำลังพล
พร้อมรถบรรทุกน้ำ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เนื่องจากฝนตก ติดต่อกันอย่างหนัก ในเชตพื้นที่ อ.แม่จัน
                                                                                                                       รายละเอียด.....>>>>>

  ๒๙ ส.ค.๕๗
            พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพล
พล และรถบรรทุกสัมภาระขอหน่วยออกช่วยเหลือ รับ - ส่ง อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบนท้องถนน บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย ถนนพหลโยธินเชียงราย - แม่จัน
                                                                                                                      ดูภาพ......>>>>>>

 ๒๖ ส.ค.๕๗
            พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ
จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมและ ถ่ายทอดเสียง
  อำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ  วัดป่ากล้วย  ต.ศรีค้ำ  อ.แม่จัน   จ.เชียงราย
                                                                                         
รายละเอียด...
>>>>

 ๒๖ ส.ค.๕๗
            พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ
จัดกำลังพล ถ่ายทอดเสียงโครงการรณรงค์สื่อสาร
  ต้านภัยมะเร็งเต้านม  ณ  หอประชุมคชสาร อบจ.เชียงราย
                                                                                       
รายละเอียด...
>>>>> 

 ๒๑ ส.ค.๕๗
            พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ  จัดผู้สื่อข่าวติดตามทำข่าว 
พล.ท.สมบูรณ์ แก้วอยู่   รอง ผอ.ศปร.ศบท.บก.ทท. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ  ใน พท.จ.เชียงราย
                                                                                          รายละเอียด...
>>>>>>

 ๑๘ ส.ค.๕๗
            พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพล ร่วมรับเสด็จ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จเยียมโครงการสายใยรัก ที่จังหวัดเชียงราย   ณ   ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
                                                                                         
รายละเอียด...
>>>>                

 ๑๔ ส.ค.๕๗
           พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ จัดกำลังพลถ่ายทอดเสียงและร่วมกิจกรรม
   อำเภอยิ้มเคลื่อนที่  (
Amphoyi mobie Service
) ณ อบต.แม่จัน
                                                                                         
รายละเอียด...
>>>>

 ๑๔ ส.ค.๕๗
    
        พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ หน.วส.๙๑๔ ฯ เป็นประธานในการประชุม ชมรมวิทยุกระจายเสียงและ
   โทรทัศน์ จังหวัดเชียงราย  ณ  ห้องอาหารสบันงา  อ.เมือง  จ.เชียงราย
 
                                                                                           รายละเอียด...>>>>
       

 ๑๔ ส.ค.๕๗
    วส.๙๑๔ ฯ ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ครั้งที่ ๓/๕๗   ณ ห้องประชุม วส.๙๑๔ฯ
                          
                                                                                        
ดูภาพ....
>>>>      

 ๑๒ ส.ค.๕๗  
    
พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ  หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
     เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
     ๑๒ สิงหา  มหาราชินี  ณ หอประชุม ๑๑๐ ปี สมเด็จย่า ที่ว่าการ อ.แม่จัน
                                                                                          
รายละเอียด....
>>>

   ๑๒ ส.ค.๕๗  
    
พ.อ.ณุติชาต  รัตนกาฬ  หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
     พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒ สิงหา
     มหาราชินี  ณ หอประชุม ๑๑๐ ปี สมเด็จย่า ที่ว่าการ อ.แม่จัน
                                                                                         
รายละเอียด....>>>
         

 ๘ ส.ค.๕๗  
    
น.ท.ญ. อัจฉรา พิมพ์ทนต์  รอง หน.วส.๙๑๔  ฯ นำกำลังพลร่วมกิจกรรม " big Cleaning
     day" 
ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ บริเวณที่ว่าการ
     อ.แม่จัน  จ.เชียงราย           
                                                                                        
 ดูรายละเอียด...
>>>

  ๖ ส.ค.๕๗
    กำลังพลร่วมกันพัฒนาถนนทางขึ้น สนง. และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
    ทำความสะอาดและตัดหญ้า บริเวณวัดปงอ้อ อ.แม่จัน  จ.เชียงราย     
 
                                                                                         
    ดูรายละเอียด....
>>>
 ร่วมกิจกรรบุญตักบาตร  สพฐ.รวมพลังคืนความสุขให้คนไทย ณร.ร.สามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย >>>..รายละเอียด
่ายทอดเสียงกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ.แม่ลาก ต.ท่าข้าวเปลือก    อ.แม่จัน  จ.เชียงราย>>>>...รายละเอียด
กำลังพลร่วมกับมวลชน ฯ ร่วมกันปลุกหญ้าแฝก และปล่อยพันธ์ปลา  ณ  อ่างเก็บน้ำบ้านปงอ้อ  อ.แม่จัน>>> ดูรายละเอียด....
ถ่ายทอดเสียง กิจกรรมงานสร้างความปรองดองเพื่อการปฏิรูป  ณ หน้าที่ว่าการ อ.แม่จัน  จ.เชียงราย>>>... ดูรายละเอียด
ถ่ายทอดเสียงงานปรองดองวันอาสาฬหบูชา  ณ  วัดพุทธ อุทยานดอยอินทรีย์ อ.เมือง จ.เชียงราย >>>...รายละเอียด       

                                                                                                                            ดูทั้งหมด ......

                                                            

 

 


                                                                  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔  สนภ.๓ นทพ.
                      
 อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ๕๗๑๑๐ โทร.๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ ,โทร.ทหาร ๓๐๓๑๙๑๐ , ๓๐๓๑๙๑๘
                    ผู้ดูและระบบ น.ท.หญิง อัจฉรา  พิมพ์ทนต์  จ.ส.อ.หญิงนัทธิญา  (ศรีวิชัย)  สุขสวัสดิ์ ,
                                      
       r_bs914@hotmail.com , ampaer09@hotmail.com