ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชา  F.M.100.25 Mhz.,A.M.1395 Khz.,A.M.1179 Khz.  สถานีวิทยุ  914  ยินดีต้อนรับ

พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 

 

 
พลตรี ทำนุ  โพธิ์งาม
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 

 

 
พ.อ.หญิง ณัฐสณฑ์  เทพสุวรรณ์

หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

 

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
      สถานีวิทยุ นทพ.
   วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
   วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
   วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
   วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
   วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.
  แจกปฎิทินน่ารัก

 

ถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

    

 วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

 

 
     ๒๘ ก.ย.๖๐
 วส.๙๑๔ สนภ. นทพ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย โดยการประดับธงชาติไทยในบริเวณพื้นที่หน่วย และกำลังพลทุกนายร่วมร้องเพลงชาติ พร้อมทั้งได้จัดนิทรรศการ  ณ บก.       วส.๙๑๔ฯ
       รายละเอียด......

 

 ๒๕ ก.ย.๖๐ โดย
หน.วส.๙๑๔ฯ  นำกำลังพลถ่ายทอดเสียง และร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี พล.อ.สำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน
   รายละเอียด.....


 
๒๐ ก.ย.๖๐
น.ท. เสกสรร อยู่นัด ร.น. รอง หน.วส.๙๑๔ ฯ เป็นผู้แทน นำกำลังพลร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสรณ์สถาน ฯ สามผู้กล้าพลเรือน ตำรวจทหาร ณ บ้านห้วยกว๊านเหนือ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  รายละเอียด......
 

 ๒๐ ก.ย.๖๐
หน
.วส.๙๑๔ฯ นำเจ้า หน้าที่ถ่ายทอดเสียงพร้อมผู้สื่อข่าวร่วมพิธีส่งมอบโครงการ นทพ. อุปถัมภ์ วัด โรงเรียน  ณ ร.ร. สองแคววิทยาคม และวัดบ้านไร่พัฒนา อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

  รายละเอียด....


๑๙
ก.ย.๖๐
หน.วส.๙๑๔ นทพ. นำกำลังพลของหน่วยร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ ที่ว่าการ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
    รายละเอียด.....
 
 ๑๘ ก.ย.๖๐
หน.วส.๙๑๔ฯ ร่วมประกอบพิธี อัญเชิญดอกไม้จันทน์ จาก ๑๘ อำเภอ ของ จ.เชียงราย เพื่อนำไปร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช พระเมรุมาศมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ชียงราย เป็นประธาน
         รายละเอียด....

๑๘ ก.ย.60
รอง หน.วส.๙๑๔ฯร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ พระเจดีย์ ๕๐ ปี ธรรมจาริก โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาคเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเรียบ นราดิศร อดีตผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดจอป่าคา ต.แม่จัน อ.แม่จัน
  รายละเอียด.......
๑๔ ก.ย.๖๐
พ.อ.หญิง ณัฐสณฑ์ เทพสุวรรณ์ หน.วส.๙๑๔ฯ ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับ นายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ๒ นาย ณ ห้องประชุม
วส.๙๑๔ฯ

   รายละเอียด.......


๖ ก.ย.๖๐
รอง หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพลพัฒนาตัดหญ้า กำจัดวัชพืชในพื้นที่บริเวณบ่อสูบน้ำบาดาลของหน่วย โดย ฉก.ทพ.ที่๓๑ ช่วยสนับสนุนกำลังพลร่วมปฏิบัติงานด้วย

   รายละเอียด.....
 

๕ ก.ย.๖๐
พ.อ.หญิง ณัฐสณฑ์ เทพสุวรรณ์ หน.วส.๙๑๔ฯ นำกำลังพลร่วมวางพวงมาลาในพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ และจัดเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงพร้อมสนับสนุนพิธีกร ณ อนุสาวรีย์ผู้เสียงสละ ลานผู้กล้า
มทบ.๓๗ ค่ายเม็งรายฯ

     รายละเอียด......

๓๐ ส.ค.๖๐
พ.อ.หญิง ณัฐสณฑ์ เทพสุวรรณ์ หน วส.๙๑๔ฯ นำำลังพลรวมใจปลูกกล้ายางนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดิน เทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระนมพรรษา ๖๕ พรรษา ณ บริเวณพื้นที่ของหนวย
     รายละเอียด.....

 

                                                                 

 

 

 

 

                               ติดต่อเรา            

                   สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๑๘  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๘
 
                     r_bs914@hotmail.com  , ampaer09@hotmail.co