ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชา สถานีวิทยุกระจายเสียง 914  ยินดีต้อนรับ  F.M.100.25 MHz., A.M.1395 KHz., A.M.1179 KHz.
 


พล.อ.ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ
ผบ.ทสส.

 
 


พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 
 

พลตรี อภิสิทธิ์  นุชบุษบา
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 
 


พ.อ.หญิง ณัฐสณฑ์ เทพสุวรรณ์

หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

  

     

        จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์
 
AmazingCounters.com

 
 
หน่วยบัญชา
การทหารพัฒนา
หน่วยขึ้นตรง นทพ.
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
      สถานีวิทยุ นทพ.
    วส.๙๑๙ บก.นทพ.
    วส.๙๓๔ สนภ.๑
    วส.๙๐๙ สนภ.๒
    วส.๙๑๔ สนภ.๓
    วส.๙๑๒ สนภ.๔ .
    วส.๙๒๑ สนภ.๕
 


   เว็ปไซต์ร้านค้าประชารัฐ
             สนภ.๓ นทพ.          

                                               

 วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 Mhz.  >>>คลื๊กฟัง     น้าเพจเป็นเสียง วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

                                                                   

 

  19 เม.ย.61 วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจาก หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 256ณ  บก.วส.914 ฯ บ้านปงอ้อ
 อ.แม่จัน จ.เชียงราย    ......>>>>
11 เม.ย.61 วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  11- 17 เม.ย. 61  ณ    ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย....>>>>

6 เม.ย.61  โดย วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์" ประจำปี 2561 โดยมี นายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอำเภอแม่จัน เป็นประธาน ณ หอประชุม 110 ปี อ.แม่จัน จ.เชียงราย  ........>>>>>> 5 เม.ย.61 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนา สนภ.3 นทพ. ครบรอบปีที่ 27 โดยมี พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผอ.สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ณ บก.สนภ.3 บ.ดอยน้อย ต.ดอยหล่อ  อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่   ......>>>>> 3 เม.ย.61 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วย ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี 2561 ครบรอบ 131 ปี ณ วัดบ้านปงอ้อ  ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย    ......>>>>>

30 มี.ค.61 น.วส.914 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" การรักษาความสะอาด พื้นที่ลำน้ำจัน  ณ พื้นที่ลำน้ำจัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย    .......>>>>> 28 มี.ค.61  วส.914 สนภ.3 นทพ. ทำการฝึกกำลังพลของหน่วย ตาม รปจ. ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน (บุคคลท่ามือเปล่า) ณ ลานเอนกประสงค์ บก.วส.914 บ.ปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย  ......>>>>> 27 มี.ค.61  หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. ประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายผู้บังคับบัญชา ให้กับกำลังพลของหน่วย ณ ห้องประชุม บก.วส.914  บ.ปงอ้อ     ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ......>>>>

26 มี.ค.61 หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. ทำพิธีมอบทุนการศึกษา บก.ทท. ประจำปี 60  แก่บุตรข้า  ราชการในสังกัด ณ ห้องประชุม บก.วส.914 บ.ปงอ้อ  อ.แม่จัน จ.เชียงราย  ......>>>> 21-23​ มี.ค.61 วส.914 สนภ.​3​ นทพ.จัด​ชุดปจว./ปชส.ลงพื้นที่เป้าหมายตามแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ​ 2561​ของ นพค.31 นทพ. ,นพค.33 ฯและ  นพค.34 สนภ.3 นทพ. ....>>>          

  22 มี.ค.61 วส.914 สนภ.3 นทพ. จัดผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าวและบันทึกภาพในพิธีวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 37 ครบรอบปีที่ 100  ณ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย ......>>>>

                          

    ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่า
        ด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
  ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่าด้วย
        หนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
   พระราชบัญญัติรับราชการ
         ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์      าชกิจจานุเบกษา     ประกาศ คสช.
     พระราชบัญญัติรับราชการทหาร
          พ.ศ.๒๔๙๗
    พ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว
          สารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐


 

แนะนำเว็ปไซต์ 

                                                                                                                         ผู้ดูแลระบบ

           จ.ส.อ.หญิง นัทธิญา ศรีวิชัย สุขสวัสดิ์
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๒๓  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓ ๑๖๐๙๔๗  

                    r_bs914@hotmail.com  , ampaer09@hotmail.com