ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชา  F.M.100.25 Mhz.,A.M.1395 Khz.,A.M.1179 Khz.  สถานีวิทยุ  914  ยินดีต้อนรับ

 

พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

 พลตรี ทำนุ  โพธิ์งาม
ผอ.สนภ.๓ นทพ.

 

 


น.อ.หญิง
อัจฉรา  พิมพ์ทนต์
หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

 

 

 

 

 

 

 Since August 7, 2014!

จำนวนผู้เข้าชม

 

 กองบัญชาการกองทัพไทย
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 สำนักงานพัฒนาภาค ๑
 สำนักงานพัฒนาภาค ๒
 สำนักงานพัฒนาภาค ๓
 สำนักงานพัฒนาภาค ๔
 สำนักงานพัฒนาภาค ๕
 สำนักงานพัฒนาการพิเศษ
 สำนักงานสนับสนุน
 สำนักงานทหารพัฒนา
 
          นขต.สนภ.๓ ฯ
 นพค.๓๑ ฯ
 นพค.๓๒ ฯ
 นพค.๓๓ ฯ
 นพค.๓๔ ฯ
 นพค.๓๕ ฯ
 นพค.๓๖ ฯ
 
      สถานีวิทยุ นทพ.
   วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
   วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
   วส.๙๑๙ สนศ.นทพ.
   วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
   วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.
  

 แจกปฎิทินน่ารัก

 

 


สถานีวิทยุ ๙๑๔ ฯ
 

 

 

 

 

 

 


วิทยุออนไลน์ F.M.100.25 MHz.
คลิกฟัง....

    

 วิทยุออนไลน์ A.M.1395 KHz.

 

 ๑๗ ต.ค.๕๙
หน
วส.๙๑๔ฯ พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรม และจัด จนท.ร่วมถ่ายทอดเสียงกับวิทยุรวมการเฉพาะกิจ ในกิจกรรมพิธีทาศาสนา ถวายแด่   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ ศาลากลาง จ. เชียงราย
 รายละเอียด.....
๑๔ ต.ค.๕๙
หน.วส.๙๑๔ นำกำลังพลถ่ายทอดเสียงและ ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ ลานอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็ง
มหารราช  อ.เมือง
 จ.เชียงราย
  รายละเอียด......

 ๑๔ ต.ค.๕๙
พ.ท.สุรสิทธิ์ มณีวัณณ์  เป็นผู้แทน หน.วส.๙๑๔ ฯ นำกำลังพล ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ
หอประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย

     รายละเอียด....

 
๑๔ ต.ค.๕๙
 หน.วส.๙๑๔ สนภ.๓
นทพ. นำกำลังพล
ประกอบพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ  ณ  บก.
วส.๙๑๔ ฯ
    รายละเอียด....
 

 ๑๓ ต.ค.๕๙
วส.๙๑๔ สนภ. นทพ.   รอง หน.วส.๙๑๔ ฯ     นำกำลังพลร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ  ณ  ลานเอนกประสงค์ สถานีตำรวจภูธรแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 
    รายละเอียด....

 
๑๒ ต.ค.๕๙
วส.๙๑๔ สนภ. นทพ. ทำการฝึกทบทวนระเบียบแถวและ วินัยทหารบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน ต.ค.๕๙ ณ อาคาร บกวส.๙๑๔ฯ
   รายละเอียด....

 

  ต.ค.๕๙
วส.๙๑๔ สนภ. นทพ. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ครั้งที่ ๑/๖๐  ต.ค๕๙
ณ อาคาร
บก.วส.๙๑๔

       อ่านต่อ......


ต.ค.๕๙
น.อ.หญิง อัจฉรา  พิมพ์ทนต์  นำกำลังพล ร่วมพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา มทบ.๓๗ ณ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย
  รายละเอียด....

 

                                                                                                               

                                                                 

 

 

 

 

 

 

                           ติดต่อเรา            

                   สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ ฯ  บ้านปงอ้อ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
                              โทรทหาร ๓๐๓๑๙๑๘  โทร. ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๗ , ๐ ๕๓๗๗ ๒๓๒๘
 
                     r_bs914@hotmail.com  , ampaer09@hotmail.com