26 ก.พ.61
                     วส.914 สนภ.3 นทพ.จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 47 ปี โดยมี พลเอก เกรียงศักดิ์ หมีทอง
                     อดีต รอง ผบ.นทพ.เป็นประธานในพิธี ณ บก.วส.914 สนภ.3 นทพ.อ.แม่จัน จ.เชียงราย