ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ๙๑๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๓
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   กองบัญชาการกองทัพไทย

www.rbs914.com